Medijacija

Sve što treba da znate o Medijaciji u 90 sekundi

U toku su prijave!

Obuka traje od 20.12.2021. do 24.12.2021.Šta je medijacija – posredovanje u mirnom rešavanju sporova

Medijacija je brži, jeftiniji i po mnogo čemu, od sudskog procesa adekvatniji način rešavanja sporova. Sa druge strane i sudski postupak i medijacija na kraju procesa imaju istu pravnu snagu, koja rezultira izvršnom ispravom. Na sudu kada se proces okonča Sudija izriče PRESUDU koja ima status izvršne isprave, a na medijaciji SPORAZUM koji potpišu obe strane i medijator, takođe ima status izvršne isprave, te se dogovoreno MORA ispoštovati.

Osnovna  obuka za medijatore 

Po odobrenju Ministarstva Pravde Republike Srbije br. 740-09-00888/2020-22. Organizujemo obuke za medijatore, osnovnu i specijalizovane.

Osnovna obuka se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika (Sl.gl. RS br. 146/2014), i predstavlja jedan od uslova za dobijanje dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije.

Osnovna obuka organizuje se svake prve srede u mesecu, traje 5 dana po 5 časova dnevno. Obuka je dinamična, veoma interaktivna i završava se tek kada predavači odgovore na sva pitanja polaznika obuke.

Kako da postanete licencirani medijator Republike Srbije?

Uslove za ovo veoma atraktivno zanimanje propisalo je samo Ministarstvo Pravde Republike Srbije, te za obavljanje poslova posrednika lice mora da ispunjava sledeće uslove:

• da je završilo OSNOVNU OBUKU ZA POSREDNIKA koju organizujemo svake prve srede u mesecu
• da je lice državljanin Republike Srbije
• da lice nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo kojega čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja
• da je lice poslovno sposobno
• da ima najmanje visoku stručnu spremu (180 espb ili više)

Procedura:

Posle završene osnovne obuke naš centar Vam izdaje uverenje o završenoj osnovnoj obuci, čiju kopiju predajete zajedno sa ostalom dokumentacijom direktno Ministarstvu Pravde koje vam nakon obrade i provere dokumentacije, izdaje rešenje i dozvolu za posredovanje i upisuje Vas u registar posrednika, koji se nalazi na zvaničnom sajtu Ministarstva Pravde i od dana upisa u registar ispunjavate sve uslove za samostalni rad i postajete:
LICENCIRANI POSREDNIK-MEDIJATOR REPUBLIKE SRBIJE

Dozvola za posredovanje, koju dobijate je javna isprava kojom se potvrđuje da lice ispunjava uslove za obavljanje posredovanja propisane članom 33. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova.

Osim sticanja dozvole za posredovanje, koja polaznicima omogućava i samostalno obavljanje posla medijatora (kao dodatni ili stalan posao), tokom obuke ćete:

• steći znanja i veštine potrebne za samostalno i uspešno obavljanje
poslova posredovanja
• upoznati se sa osnovnim zakonskim okvirom medijacije u Srbiji
• savladati veštine komunikacije
• savladati veštine upravljanja konfliktima
• naučiti da stečene veštine koristite kako u profesionalnom, tako i u privatnom okruženju
• kroz teorijsku i praktičnu nastavu dobićete znanje sa kojim samostalno možete obavljati posao medijatora

icepd07

Ko su predavači?

Predavači su glavni razlog zašto se polaznici opredeljuju za nas, jer zaista imaju od koga da nauče, što je složićemo se najvažnije. Svi naši predavači pre svega su licencirani medijatori koji su akreditovani od strane Ministarstva pravde, a njihove biografije možete naći u delu naš tim. Na svakoj obuci uvek imamo i gostujuće predavače iznenađenja koji dolaze iz različitih industrija, a u uskoj su vezi sa medijacijom, pravosuđem ili preduzećima koja medijaciju sprovode svakodnevno. Spoj teorije i prakse čini naše obuke drugačijim, zanimljivim i svakako primenjivim u realnom životu.


Nakon uspešno završene obuke svaki polaznik dobija Uverenje o završenoj obuci za Medijatora.

uverenje o zavrsenoj obuci 1
uverenje o zavrsenoj obuci 2

Cena obuke

Polaznici za osnovnu obuku za posrednika plaćaju kotizaciju od 30.000 dinara i uplatu mogu podeliti na tri mesečne rate, bez ikakvih administrativnih zabrana ili ograničenja. Pozovite nas i raspitajte se oko popusta za studente, za više kandidata ili tkz. “in-house obuke” Cene specijalizovanih obuka iznose 20.000 dinara. Polaznici dobijaju priručnik i kompletnu dokumentaciju potrebnu za samostalno vođenje procesa medijacije.

Ono što nas izdvaja upravo je naš odnos prema polaznicima. Naime, naše druženje počinje upoznavanjem na obuci, a nastavlja se druženjem koje traje. Svakog prvog u mesecu imamo, sada već tradicionalna druženja medijatora, gde razmenjujemo iskustva, pričao o medijaciji i družimo se kao pravi prijatelji. Svaki naš polaznik dobija BESPLATNO, kompletnu pomoć oko sprovođenja svoje prve medijacije, podršku našeg pravnog tima, čak i besplatnu kancalariju za obavljanje svoje prve medijacije u za sada 6 gradova širom Srbije. Svi naši polaznici imaju mogućnost učlanjenja u Komoru Medijatora Srbije sa popustom od čak 50% i još mnoge pogodnosti.

Prijavite se odmah preko sledećeg linka.

U toku su prijave!

Obuka traje od 20.12.2021. do 24.12.2021.


Online obuka za Medijatora