Aktuelno

medijacija medijator

Medijacija

Medijacija je alternativni način rešavanja sporova u kojem stranke uz pomoć treće nepristrasne i neutralne osobe, (licenciranog posrednika-medijatora) traže rešenje sukoba ili spora koje će biti prihvatljivo za obe strane.

Detaljnije »

recite ne kada treba reci ne

Asertivna komunikacija “Recite NE, kada treba reći NE”

Program ove zaista aktuelne i atraktivne obuke za posrednike sprovodiće se u dva dana, ukupno 2×5 časova od po 45 minuta, a boduje se kao 10 sati stručnog usavršavanja.

Detaljnije »

U toku su prijave:

vestine poslovne komunikacije 1

Veštine poslovne komunikacije

Trening je vrlo interesantan. Namenjen je svima koji žele da nauče da uspešno komuniciraju sa zaposlenima, menadžerima, saradnicima, kao i da budu motivisaniji za rad. Interaktivnog je karaktera. Trening je jako lep, struktuiran i vrlo kreativan.

Detaljnije »

leadership solution focus coaching 1

Leadership & solution focus coaching

Trening je interaktivnog karaktera i pomaže u prepoznavanju vaših skrivenih potencijala i razvoju novih liderskih veština.

Trening je namenjen svim menadžerima koji žele da razvijaju svoje liderske veštine, onima koji prepoznaju da imaju liderske veštine …

Detaljnije »