Bitna dokumentacija

icepd pravo na odustajanje
PRAVO NA ODUSTAJANJE
zastita autorskih prava i intelektualne svojine
ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA I INTELEKTUALNE SVOJINE