Naš tim

Prof. dr Igor Pejovic 

Konsultant Svetske Banke

Igor je univerzitetski professor koji predaje na tri kontinenta, Evropi, Aziji i Americi. Već više godina konsultant je Svetske banke, Washington DC, USA i ekspert za finansije i sprečavanje pranja novca …

Dr. sci Nevenka Pavličić

Specijalista kliničke psihologije

Nevenka je univerzitetski profesor na predmetima Poslovna psihologija I i II, a specijalizaciju iz medicinske psihologije završila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu …

Dr sci. Dragana Đurić Jočić

Psiholog specijalista

Završila je Filozofski fakultet u Beogradu, gde je magistrirala i doktorirala na temama iz oblasti psihološke procene. Specijalizaciju iz medicinske psihologije završila je na Medicinskom fakultetu …

Snežana Ivković

Sudija – Medijator

Rođena je 22.02.1971. godine u Beogradu. Pravni fakultet je upisala 1989. godine, a završila u martu 1994. godine sa prosečnom ocenom 8,50. Izabrala je krivični smer…

Jelena Bojović

Međunarodni master trener, akreditovani coach, stručni consultant

Jelena Bojović je licencirani coach, jedan od vodećih trenera razvojnih veština na našim prostorima, kao i uspešan stručni konsultant koji već godinama razvija potencijale zaposlenih u domaćim i stranim kompanijama …

Gabrijela Tričković

Psihoterapeut

Gabrijela je sertifikovani Master life coach i sertifikovani psihoterapeut OLI metoda. Gabrijela je radila u školi i njeno iskustvo u radu sa adolescentima ono je što je izdvaja od drugih. Gabrijela održava individualnu, grupnu i partnersku psihoterapiju, psihoterapijske radionice …

Željka Košutić

Institut za mentalno zdravlje

Stručna i naučna zvanja: Doktor medicinskih nauka, spec. – stečeno na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu 2019. godine; Specijalista psihijatrije – stečeno na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2007. godine…

Vladimir Đukanović

Advokat

Rođen 02. marta 1979 godine. Završio je državni Pravni fakultet u Beogradu, a potom upisao master studije. Njegov magistarski rad na temu: ”Krivično pravo u Zakoniku Knjaza Danila Petrovića”, veoma zapaženo je prošao kod šire publike …

Ivana Raković

Porodični, bračni i individualni psihoterapeut

Ivana je nosilac Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju i vlasnik velikog broja edukacija iz oblasti: sistemska porodična psihoterapija, adolescentna psihijatrija/psihoterapija, rehabilitacija i poboljšanje kvaliteta života osoba sa traumatskim iskustvima, kao i edukacije iz šema terapije. …

Pored navedenih, deo našeg tima su i brojni eksterni saradnici, specijalisti u svojim industrijama koji po pozivu dolaze u naš centar kako bi deo svog znanja preneli zainteresovanim kandidatima.