Ostale obuke

Ovaj deo mogli smo nazvati i kako je sve počelo, jer je to jako važno za Vas, kako bi znali da je upravo veliki entuzijazam pokrenuo celu ICEPD priču. Fakulteti, Univerziteti i kompanije slične ovoj, obično se u poslednje vreme otvaraju u cilju sticanja profita, a kvalitet je ona stavka na kojoj se, po nekima uvek može malo uštedeti.

Naš koncept je jasan, transparentan i merljiv što je najvažnije. Mi smo grupa univerzitetskih  profesora, naučnika, istraživača sa višegodišnjim akademskim iskustvom i ljudi koji žele da popune ogromnu prazninu koja se neprestano stvara na tržištu obrazovanja na svim nivoima. Naša takozvana „Klinika za obrazovanje“, okuplja pored domaćih i renomirane profesore iz celog sveta, koji se edukacijom bave iz ljubavi i želje da nešto korisno ostane iza njih. Otuda ime međunarodni centar. Danas se diplome mogu kupiti skoro i na trafikama, jer znanje „više nije u modi“. Ako želite da kupite znanje, potrebno Vam je da danima istražujete u moru ponuda koje više zbunjuju nego jednostavno preciziraju: „evo ovo Vam je potrebno“. Završen fakultet danas nikome ne garantuje posao, a nažalost svedoci smo da je akademsko znanje stečeno kroz četiri ili pet godina studiranja, minorno primenjivo u realnom životu. Poslodavci više ne pitaju koji si fakultet završio, već šta znaš da radiš. Kada se dođe do testiranja realnog znanja, nastaju problemi pa se razočarenje manifestuje i na strani poslodavaca i na strani kandidata za posao. Poslodavci sve teže pronalaze kvalitetan kadar, kako bi unapredili svoje poslovanje, a kandidati, doživljavaju neprestano razočarenje, pa po ko zna koji put bezuspešno odlaze kući, nažalost sa sve manje volje da dalje pokušavaju pronaći posao i „unovčiti“ stečenu diplomu. Globalizacija i nove tendencije urušile su nekada sjajan obrazovni sistem, a primenjivo znanje skoro i da se više i ne može steći završenim fakultetom. ICEPD je prepoznao sve probleme koji muče obrazovni sistem koji je i deo svih nas i rešili smo da se aktivno uključimo u pravu i primenjenu edukaciju. Kao što postoje velike privatne klinike koje koriste najsavremeniju medicinsku opremu, nove tehnologije i inovativne metode rada, koje angažuju najbolje i najpriznatije doktore, sa ogromnim radnim iskustvom, dokazanom međunarodnom praksom i one koji su priznati u celom svetu, pa pacijent samim tim dobije bolje, kvalitetnije i sigurnije lečenje nego što bi imao u već starim bolnicama sa zastarelom opremom i dosta lošim uslovima, tako smo i mi jednostavno prepisali isti model i primenili ga u obrazovanju kroz našu ICEPD „kliniku“.

ICEPD (International Center for Education and Personal Development)

Angažujemo najbolje, da bi Vi bili najbolji !

Kvalitet je jedan od najkontraverznijih pojmova u poslovnom svetu, a za nas je on mogućnost da spoznamo i implementiramo želje i potrebe svakog kandidata koji nam se obrati za pomoć u domenu osnovnog i dopunskog obrazovanja. Sistem smo postavili tako da sve počinje direktnim susretom i retoričkom usmenom interakcijom kandidata sa konzilijumom našeg tima, gde dobijene informacije, želje i preferencije kandidata transformišemo u precizno targetirane obuke u cilju postizanja najboljeg mogućeg rezultata.


   – Profesionalna orijentacija studenata
   – Psihološko testiranje zaposlenih

Posao

Tim doktora psihologije, psihoterapeuta, međunarodno verifikovanih trenera, zajedno sa Vama radi analizu testiranja i dodatne sesije kako bi odabrali najbolje za Vas.

Prvi posao

Promena posla

Menadžeri

Radite na pozicijama koje jesu ili pretenduju da budu menadžerske i želite da se dodatno profesionalno edukujete. Prvi korak su konsultacije sa Profom i njegovim timom. Kroz prijatan razgovor, definišemo kratkoročne i dugoročne ciljeve i idemo prema njihovom ostvarivanju.