Profil

User banner image
User avatar

Posts

31

Testiranje – psihološka procena

Šta je to psihološka procena? Psihološka procena podrazumeva polustrukturisani intervju i korišćenje međunarodno priznatih testova, s ciljem da se dobije jasna slika o psihološko-razvojnom nivou...