Specijalizovane obuke

Kada kandidati završe osnovnu obuku za posrednika, dobiju dozvolu za poredovanje od strane Ministarstva Pravde Republike Srbije.  Dozvola se prvi put izdaje na period od 3(tri) godine, a onda kada se zadovolje svi uslovi, dozvola se produžava na 5(pet) godina. Da bi neko lice produžilo prvu dozvolu za posredovanje potrebno je da zadovolji sledeće uslove:

  1. priloži dokaz o stručnom usavršavanju od ukupno 30 sati za tri godine, počevši od datuma izdavanja prve dozvole za posredovanje. Usavršavanje se može obavljati i po 10 sati godišnje.
  2. priloži dokaz o najmanje 5 posredovanja (kao medijator ili komedijator) za vreme važenja dozvole za posredovanje, bez obzira na to u kom periodu važenja dozvole za posredovanje su posredovanja realizovana.

Trenutno imamo akreditovane sledeće specijalizovane obuke:

1. Asertivna komunikacija posrednika, recite ne, kada treba reći ne

2. Posredovanje u privrednim sporovima.

3. Posredovanje u oblasti individualnih i kolektivnih radnih sporova

Do kraja godine očekujemo da dobijemo akreditaciju za još najmanje 6 specijalizovanih obuka iz različitih oblasti.

Međunarodni centar za obrazovanje i lični razvoj d.o.o. za polaznike koji su kod nas završili osnovnu i specijalizovane obuke potrebne za produženje dozvole za posredovanje obezbeđuje besplatnu praksu od 5 posredovanja (kao ko-medijatori), kako bi ispunili uslov za obnavljanje dozvole za posredovanje.