Posredovanje u oblasti individualnih i kolektivnih radnih sporova

U toku su prijave!

Obuka se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.Program ove zaista aktuelne i atraktivne obuke za posrednike sprovodiće se u dva dana, ukupno 2×5 časova od po 45 minuta, a boduje se kao 10 sati stručnog usavršavanja.

posredovanje u oblasti individualnih i kolektivnih radnih sporova

U sklopu predavanja obradiće se sledeće teme:

 • upoznavanje polaznika sa potrebnim zanjima i veštinama komunikacije i načinima najboljeg rešavanja sporova u privredi
 • radni sporovi, individualni i kolektivni
 • upoznavanje za zakonima koji regulišu oblasti koje se obrađuju, zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, zakon o obligacionim odnosima idr.
 • upoznavanje polaznika sa vrstama privrednih sporova i primenu medijacije u istim
 • pojam radnih sporova
 • povrede prava radnika
 • kolektivni ugovori i drugi opšti akti
 • ugovori o radu
 • način određivanja medijabilnih sporova u oblasti radnih sporova
 • veštine i znanja medijatora potrebnih za uspešno vođenje medijacije u ovim sporovima
 • praktične vežbe posredovanja u oblastima individualnih i kolektivnih radnih sporova

Uslovi za upis polaznika:

Obuku mogu slušati polaznici koji imaju važeću dozvolu za posredovanje.

Cena obuke: 20.000 dinara

U toku su prijave!

Obuka se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.