Posredovanje u privrednim sporovima

U toku su prijave!

Obuka se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.Program ove zaista aktuelne i atraktivne obuke za posrednike sprovodiće se u dva dana, ukupno 2×5 časova od po 45 minuta, a boduje se kao 10 sati stručnog usavršavanja.

posredovanje u privrednim sporovima

U sklopu predavanja obradiće se sledeće teme:

 • pojam i potrebna znanja za rešavanje sporova u privredi medijacijom ili posredovanjem
 • pojam privrede i privrednih sporova
 • početak obrade predmeta u oblasi privrednih sporova
 • Zakoni koji regulišu oblast privrednih sporova
 • Zakon o uređenju sudova
 • Zakon o obligacionim odnosima
 • Zakon o stečaju
 • Zakon o osiguranju
 • Zakon o privrednim društvima
 • Zakon o privrednim prestupima
 • Medijabilnost sporova i određivanje sporova koji jesu i koji nisu medijabilni
 • Veštine i znanja medijatora potrebne za vođenje ove vrste sporova
 • Praktične vežbe i primeri iz prakse sa medijacija gde su predmet bili privredni sporovi

Uslovi za upis polaznika:

Obuku mogu slušati polaznici koji imaju važeću dozvolu za posredovanje.

Cena obuke: 20.000 dinara

U toku su prijave!

Obuka se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.