Testiranje

  • Profesionalna orijentacija studenata
  • Psihološko testiranje zaposlenih u privatnom sektoru
  • Psihološko testiranje zaposlenih u javnoj upravi